Društvo Brkonja

Društvo Brkonja – Osveščevalno društvo za promocijo zdravja moške populacije je bilo ustanovljeno leta 2022, a v resnici je v nas nastajal že od odkar organiziramo dobrodelno vožnjo DGR, torej od leta 2013.

V tem času smo speljali že mnogo dogodkov, uspešnih projektov, ki se jih je udeležilo ogromno ljudi, o njih pa so pisali širom Slovenije. Naš cilj je jasen in zelo preprost, vsako življenje šteje. Če lahko pomagamo le eni osebi, bomo navdušeni. Želja pa je, da zavedanje o rakovih obolenjih in duševnih težavah moške populacije razširimo do te mere, da se bomo tudi moški zavedali pomena preventive, pomena odprtih pogovorov in širjenja obzorij. Le tako lahko dosežemo, tistega zadnjega v vrsti, ki morda ravno sedaj potrebuje nasvet, pomoč ali pa le pogovor.

Organizatorji dogodka DGR Ljubljana 2019
Organizatorji dogodka DGR Ljubljana 2019

Organi Društva

  • Upravni odbor
  • Občni zbor

Upravni odbor je najvišji organ društva, sestavljata ga dva člana. Zastopnik društva je hkrati predsednik UO, drugi je tajnik oz. blagajnik.

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

Direktor in hkrati ustanovitelj Društva Brkonja je Andraž Kopitar. Andraž je bil predstavljen v sklopu Movembra na spletnem portalu Siol.net, povezavo pa najdete TU.

Društvo Brkonja temelji na podlagi naslednjih dejavnosti:

  • osveščanje splošne javnosti o zdravju moške populacije in pomenu preventive pri zgodnjem diagnosticiranju rakavih obolenj,
  • načrtovanje, razvoj, vzpostavljanje trajnostnih principov,
  • organizacija dogodkov povezanih z zdravjem moške populacije,
  • raziskovalne dejavnosti na področju družboslovja in humanistike,
  • raziskovanja trga in javnega mnenja,
  • informiranje, obveščanje in ozaveščanje spletne in širše javnosti,
  • mreženje in aktivno sodelovanje s sorodnimi institucijami,
  • izdajanje znanstvenih publikacij.