Ponovitev bolezni

Bolezen se tekom let lahko ponovi. Po ustreznem prvem zdravljenju lokalno omejenega, še pogosteje pa lokalno napredovalega raka prostate, se rak razširi v mali medenici ali oddaljenih organih. Za sledenje bolezni je po prvotnem zdravljenju smiselno spremljati vrednosti PSA v krvi.

Porast PSA napoveduje ponovitev bolezni oziroma neuspeh zdravljenja. V primeru, da se bolezen ponovi v mali medenici je smiselno obsevanje, če bolnik pred tem še ni bil obsevan.

V primeru razsoja bolezni v oddaljene organe, je smiselno hormonsko zdravljene. Hormonsko zdravljenje je zelo učinkovito zdravljenje razsejanega raka prostate. Z njim je pri veliki večini bolnikov mogoče doseči večletne dobre zazdravitve. Ko bolezen ne odgovori več na hormonsko zdravljenje in začne ob njem napredovati, je potrebno razmisliti o možnem citostatskem zdravljenju. Najpomembnejše pa je v tem obdobju zdravljenje in lajšanje simptomov. Ustrezno simptomatsko zdravljenje bolečine in ostalih težav izboljša kakovost bolnikovega življenja.

NAZAJ